Praktisk info

Sæson og tilmelding

Sæsonen strækker sig fra uge 36 til uge 17.

Nogle konkurrencehold træner til uge 25.
Dette vil fremgå af holdet.

Under aktiviteter kan du se, hvornår ferierne ligger, og se hvis der er eventuelle aflysninger, vi ved på forhånd.

Det er muligt at prøve et eller flere af foreningens hold inden tilmeldingen sker. Frem til uge 39 er man velkommen til at prøve holdet op til tre gange. Efter uge 39 tilbyder vi én prøvegang på et givent hold. Vi kan ikke tilbyde prøvetræninger på et hold med venteliste. På disse hold vil tilmelding være nødvendig, men med en indbygget prøveperiode før der betales.

Mængderabat på voksenhold

For voksne medlemmer er det muligt at deltage på flere af foreningens hold og kun betale kontingent for det dyreste af de ønskede hold.

Du tilmelder dig det dyreste af holdene, og sender derefter en mail til foreningens kasserer ([email protected]), hvori der oplyses hvilke andre hold du også ønsker tilmelding til.

Inden for 8 dage vil du blive overført til deltagerlisten for det (eller de) hold, du har ønsket, såfremt der er ledige pladser.

Fremmøde og træning

Vi forventer, at du som aktiv deltager på et hold, møder omklædt til tiden.

På alle børnehold, inkl. forældre/barn forventer vi at omklædningsrummene benyttes til opbevaring af tøj, overtøj og sko. Det skal ikke være på gangene eller i hallen/salen hvor træningen foregår.

Som forældre til et barn på et af vores børnehold, vil vi meget gerne bede jer om at informere instruktørerne, hvis I IKKE opholder jer uden for hallen, så instruktørerne ved, at I ikke er "lige ved hånden".

De pågældende tider for træningen skal overholdes, så de hold der er før og kommer efter, ikke bliver forstyrret. På denne måde undgår vi kedelige afbrydelser og forstyrrelser.

Regler for samvær i Højby S&G - Gymnastikafdelingen

Hver sæson indhentes oplysninger fra Det Centrale Register, på alle personer på 14 år eller der over, der har tilknytning til foreningsarbejdet.

Når du som forældre går med dit barn i omklædningsrum, vil vi bede dig om at tage dit barn med ind i det omklædningsrum, som dit køn bruger. Som voksen i det modsatte køns omklædningsrum, kan det skabe mange forkerte indtryk af dine hensigter. Både fordi der måske er voksne af det modsatte køn end dig der klæder om, men også fordi det kan misforståes i forhold til de børn, der klæder om i omklædningsrummet.

Vi henviser i øvrigt til de Etiske Retningslinjer for Højby S&G, som du kan finde ved at klikke her

Vedtægter kan findes ved at klikke her